Prioritou Vlády SR je elektronizácia služieb v oblasti štátnej a verejnej správy. Na základe skúseností z riešenia informačných systémov pre verejnú správu sa spoločnosť CORA GEO rozhodla vybudovať nástroj na elektronizáciu služieb obce, ktorý spĺňa legislatívne požiadavky SR. Funkčne je rozdelený do troch častí:

všeobecné informácie Prvá časť, ktorá je prístupná širokej verejnosti, predstavuje nástroj na publikovanie všeobecných informácií spracovávaných v informačnom systéme konkrétneho mesta. Tu sa postupne tvorí obsahovo najširšia časť riešenia.

zmluvy, faktúry, objednávky Posledným legislatívnym zásahom bolo uzákonenie povinnosti zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z.

privátna zóna Druhá časť vyžadujúca zazmluvnený prístup klienta, umožňuje jednosmerný prístup k informáciám v smere od mesta ku klientovi. Na tomto mieste je možné sledovať všetky personifikované informácie prihláseného klienta a to v oblasti korešpondencie, zmluvných vzťahov, miestných daní a poplatkov, vzťahov k osobám a objektom, ktoré sú v evidencii Mesta.

elektronické formuláre Tretia časť predstavuje nástroj na obojstrannú komunikáciu prostredníctvom „inteligentných“ formulárov. Do predvyplnených formulárov klient doplní požadované údaje a podanie elektronicky odošle na úrad.
Takto odoslané dáta vstupujú automatizovane do informačného systému mesta a tam prebieha ich spracovanie v súlade s platnými procesmi.

ako vybaviť? Naším cieľom je takýmto procesom zastrešiť všetky agendy spracovávané v prostredí mesta, umožniť občanom (a podnikateľom) rýchly a komfortný prístup k informáciám a umožniť interaktívnu komunikáciu klienta s mestom prostredníctvom internetu. V spolupráci s mestami pracujeme na príprave sekcie životné situácie alebo "ako vybaviť".

webgis Aplikácia CG webGIS dotvára komplexnosť informačného systému pre občana a zabezpečuje zobrazenie priestorových informácii mesta na mape.